Boyutsal kalibrasyon

Boyutsal kalibrasyon yüksek doğruluğa sahip çelik/seramik mastarlar ile yapılır. Aşağıda piyasada çokça kullanılan boyutsal ölçüm cihazlarının kalibrasyonunda kullanılan referans cihazlar verilmiştir.

Kalibrasyonu Yapılacak Cihaz             Kullanılan Referans cihaz

Kumpas                                                            Blok mastarlar , halka mastarlar

Mikrometre                                                     Mikrometre kalibrasyon mastarları, optik camlar

Kalınlık Ölçer                                                  Blok mastarlar

Çelik cetvel, şeritmetre                                 Mastar çelikcetvel

Kaplama kalınlık ölçer                                  Kalınlık folyeleri

Kalınlık folyesi                                                Bilye uçlu mikrometre

Grindometre                                                    Komperatör saati