Akreditasyonda gönüllülük esastır.

Başarı her birey için farklı tanımlanır. Benim için bir hedefe ulaşıp yeni hedef belirlemektir BAŞARI. Hayatın gerçekleri başarıyı geciktirebilir ancak karınca misali ulaşamasak ta hedefimiz için çaba harcamak takdir nedenidir. TÜRKAK akreditasyonu belirlediğimiz bir hedefti. Ve bu hedefe 1 yıllık meşakkatli bir süreç sonunda (16.02.2022)  ulaşabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Her ne kadar akreditasyon bir gönüllük işi olsa da günümüz şartları bunu mecburiyet haline getirmiştir. Gönülden bağlandığımız metroloji dünyasında bir otorite olan TÜRKAK tarafından uygun görülerek sertifika almamız yeni hedefler belirlemek için bizi tabiri caizse kamçılamaktadır.

Blog sayfamızda firmamızın gelişmelerinin yanında metroloji dünyasına dair elde ettiğimiz bilgileri paylaşmaya ve bu alanda bilgi sahibi olmak, kendini geliştirmek hatta akredite olmak isteyen her kurum için destekleyici çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.